FIZIKA 7. osztály - Összefoglalás

1. Írj a hétköznapi életből olyan példákat, ahol a nyomás csökkentését a nyomott felület változtatásával (növelésével) érik el?

     

2. Írj a hétköznapi életből olyan példákat, ahol a nyomás növelését, a nyomott felület változtatásával (csökkentésével) érik el?           

3. Egy kerékpárpumpa végét ujjunkkal befogjuk, majd a dugattyúját befelé nyomjuk. Hogyan változott meg a pumpában

        a, a levegő térfogata?

        b, a levegő nyomása?

4. Az ábrán látható két pohárba vizet töltünk ugyanolyan magasságig. Ha sonlítsd össze a két edény aljára ható hidrosztatikai nyomást!

                                                                  

5. Milyen erőt nevezünk felhajtóerőnek? Mitől függ a nyagysága?

6. Fogalmazd meg Arkhimédész törvényét!

7. Az alábbi állítások közül melyik igaz/hamis?

    a, Ha egy hajó az édesvizű folyóból kifut a tengerre (sós víz), nagyobb lesz a merülési mélysége.

    b, A víz alá nyomott fadarabra nagyobb felhajtóerő hat, mint a víz felszínén úszóra.

    c, A héliummal töltött léggömb átlagsűrűsége kisebb, mint a levegőé, ezért felemelkedik a levegően.

    d, A vízben lebegő hal átlagsűrűsége egyenlő a víz átlagsűrűségével.

8. Az alábbi táblázat négy anyag sűrűségét adja meg.

(úszás feltétele (fa a víz tetején) - a közeg sűrűsége > a test sűrűsége, lebegés feltétele: a közeg sűrűsége = a test sűrűsége, elmerülés: a közeg sűrűsége < a test sűrűsége)

Anyag Víz Olaj Benzin Jég
Sűrűség 1,0 g/cm3 0,9 g/cm3 0,7 g/cm3 0,9 g/cm3

  Mi történik, ha a jeget

    a, vízbe tesszük:

    b, olajba tesszük:

    c, benzinbe tesszük:

9. Egy 0,5 m3 térfogatú 39000 N súlyú vastömböt a víz alatt tartunk. (1 m3 víz súlya 10000 N)

    a, Mekkora a vastömb által kiszorított víz térfogata?

    b, Mekkora súlyú vizet szorít ki a vastömb?

    c, Mekkora felhajtóerő hat rá?

    d, Mekkora erővel kell a víz alatt tartani?

10. MIért nedvesedik a rosszul szigetelt fal?

     A kockacukorban magasabbra szívódik fel a kávé, mint ameddig belemártottuk. Miért?

11. Egy építkezésen egy nagy ládában cementet kevertek ki. A keverék súlya 2000 N, a láda által a talajra kifejtett nyomás 800 Pa.

     Mekkora a láda alapterülete? (nyomás=nyomóerő/nyomott felület, a feladatban adott a nyomás, és a nyomóerő, a nyomott felület meghatározása a cél, vagyis nyomott felület (A) = nyomóerő (Fny) / nyomás(p))

12. Egy 12 500 N súlyú személyautó négy kerekének a talajjal érintkező felülete öszesen 0,004 m2. Mekkora nyomást fejt ki a talajra ez a jármű?

13. Három különböző méretű téglatestet az alábbi ábra szerint két különböző módon helyezünk egymásra egy asztalon.

         A,                 B,     

    Hasonlítsd össze a két esetben az asztal lapjára ható:

    a, nyomóerőt:

    b, nyomást